Tarieven

Taxaties/Fotografie

€75 per uur (ex btw)

Bij een eerste taxatie waarbij een geïllustreerde lijst gemaakt moet worden kost het maken en uitwerken van de lijst ongeveer drie uur per gewerkt uur ter plaatse.

 

Voor een hertaxatie is aanzienlijk minder tijd nodig, zowel ter plaatse als voor de uitwerking.

 

Voor fotografie geldt ook dat er tijd gaat zitten in de bewerking en selectie van de fotos. Ook het maken van een album kan variëren naar gelang er text bij moet komen en de gewenste vormgeving.


Bemiddeling

Ik bereken 10% ex btw van het verkoop/aankoop bedrag. 

met een minimum van €300 ex btw


Taxatiedag/Lezingen

€500 ex btw voor een hele dag

€300 ex btw voor een avond

Reistijd

€30 ex btw per uur reistijd